The BOX er et konsept utviklet av Betongelementforeningen for medlemmene. Konseptet er utviklet for småhus, basert på prefabrikkerte betongelementer produsert av en rekke produsenter.
I regi av Betongelementforeningen, og med finansering fra blant annet Husbanken, pågår det nå et FoU-prosjekt med mål om å videreutvikle TBOX til passivhusstandard.

Prosjektet inkluderer både måling og oppfølging av konkrete casebygg, i tillegg til å utvikle en veileder for bransjen. Veilederen vil være et viktig oppslagsverk for teori og erfaringer knyttet til utnyttelse av termisk masse, aktuelle løsninger og erfaringer fra konkrete bygg. Hensikten er også at den skal gi rådgivere og prosjekterende nyttig kunnskap om betongens egenskaper for utnyttelse av termisk masse i bygninger generelt.  Les mer om T- BOX her

t-box