Termisk Masse

Betong og murverk har egenskaper som gjør de egnet for å ta opp og holde på varme som et energireservoar (termisk masse). Tunge konstruksjoner har i tillegg gode egenskaper i forehold til å avgi varme i løpet av et døgn, slik at temperatursvingninger over et døgn vil være mindre i et bygg med høy termisk masse.

Miljøhandlingsplanen gjennomfører aktiviteter som vil bidra til økt kunnskap om utnyttelse av termisk masse i bygg. Dette gjøres både gjennom utvikling og test av konsepter, og bidrag inn i forskning på tema. Målet er at kunnskapen skal være bidrag inn i de modeller, metoder og verktøy som brukes for beregning av energibruk i bygninger i dag.