Denne rapporten oppsummerer en workshop arrangert 3. februar 2015 om eksponert betong og utnyttelse av termisk masse.

Workshopen ble arrangert i regi av Miljøhandlingsplanen for betong og tok for seg følgende:

  • Energilagring, simulering versus faktiske målinger
  • Eksponert betong og hvordan dette påvirker lydforhold
  • Smarte nett (Smart grids)
  • Utviklingen av betong med tanke på termiske egenskaper (bruk av microkapsler for å påvirke evnen til varmelagring i betong)
  • FoU-prosjekter og behov