De nye byggeforskriftene angir maksimumskrav til energiforbruk for alle nybygg. Denne publikasjonen drøfter hvordan du kan utnytte bygningskroppen som et energireservoar - et energibatteri

Denne publikasjonen er basert på; “Entire Kivitalon energiatehokkuusesite”, utgitt av Betoniteollisuus ry og “Energieeffizienz im

Hochbau” utgitt av Beton Marketing Deutschland. Disse er bearbeidet og tilrettelagt for norske forhold av Betongelementforeningen,
med bidrag fra Rasmus Z. Høseggen, Kristin Holthe, Liv-Margrethe Hatlevik Bjerge, John Erik Reiersen, Kari Pessi, Ole H. Krokstrand og

Mari Flaata