Isolasjon

Betongelementboken består av flere bind, der hensikten er å tilby informasjon om bruk av betongelementer til konstruktører, arkitekter og andre aktører i byggeprosjekter.

Betongelementboka brukes i dag som lærebøker på fleree universiteter og høyskoler. Bind E tar for seg varme- og lydisolasjon. I kapittelet om varmelagring presenteres teori og eksempler.

Utgitt av: Betongelementforeningen 2008