energieffektive bygninger

Fordelene ved termisk masse.  De nye byggeforskriftene angir maksimumskrav til energiforbruk for alle nybygg.

Denne publikasjonen drøfter hvordan du kan utnytte bygningskroppen som et energireservoar - et energibatteri.

Utgitt av: Betongelementforeningen, oversatt og omarbeidet fra “Concrete for energy efficient Buildings – the benefit of thermal mass” (ASBL, Brussel)

Produsert med støtte fra Byggutengrenser, FABEKO og Norsk betongforening