Termisk Masse

Betong og murverk har egenskaper som gjør de egnet for å ta opp og holde på varme som et energireservoar (termisk masse). Tunge konstruksjoner har i tillegg gode egenskaper i forehold til å avgi varme i løpet av et døgn, slik at temperatursvingninger over et døgn vil være mindre i et bygg med høy termisk masse.

Miljøhandlingsplanen gjennomfører aktiviteter som vil bidra til økt kunnskap om utnyttelse av termisk masse i bygg. Dette gjøres både gjennom utvikling og test av konsepter, og bidrag inn i forskning på tema. Målet er at kunnskapen skal være bidrag inn i de modeller, metoder og verktøy som brukes for beregning av energibruk i bygninger i dag.

Denne rapporten oppsummerer en workshop arrangert 3. februar 2015 om eksponert betong og utnyttelse av termisk masse.

energieffektive bygninger

Fordelene ved termisk masse.  De nye byggeforskriftene angir maksimumskrav til energiforbruk for alle nybygg.

De nye byggeforskriftene angir maksimumskrav til energiforbruk for alle nybygg. Denne publikasjonen drøfter hvordan du kan utnytte bygningskroppen som et energireservoar - et energibatteri

Isolasjon

Betongelementboken består av flere bind, der hensikten er å tilby informasjon om bruk av betongelementer til konstruktører, arkitekter og andre aktører i byggeprosjekter.