Bedrifter og organisasjoner i mur- og betongbransjen har i lang tid jobbet fram nye produkter og løsninger med forbedrede egenskaper både teknisk, økonomisk og miljømessig.
For å sikre felles nytteverdi av miljøarbeidet har Byggutengrenser utarbeidet en handlingsplan som skal bidra til enda bedre miljøvalg i bygg og anlegg.
Disse oppgavene ble koordinert gjennom betongbransjens miljøhandlingsplan og innholdet presenteres gjennom denne prosjekt-hjemmesiden www.miplan.no

Dette arbeidet bler finansiert av betongbransjen gjennom bidrag fra Norsk Betongforening, FABEKO og Betongelementforeningen, mens Byggutengrenser er sekretariat.

Prosjektperioden var fra april 2012 til 2016.


Hjemmesiden www.miplan.no er utviklet av- og driftes av byggutengrenser.no v/Kirsti Skogseth


Kontaktinformasjon til sekretariatet finner du her.