miljø mur og betongHeftet Miljø –mur og betong gir en introduksjon til mur og betong sine egenskaper i et livsløpsperspektiv. Brosjyren forklarer på en enkel og pedagogisk måte hvordan mur og betong kan være et av de mest miljøvennlige byggematerialer vi har.