FABEKO har igangsatt et arbeid med en miljøstandard for betongproduksjon og levering for FABEKOs medlemmer.

For å oppnå ønsket standard med tanke på ytre miljø for betongfabrikkene, er en veileder under utvikling. Veiledningen er beregnet for miljøsertifiserte bedrifter, fyrtårnbedrifter og ikke-sertifiserte bedrifter. For sistnevnte kategori vil veiledningen kunne være til hjelp også i forbindelse med en sertifisering.

FABEKO ønsker med dette å styrke omdømmet for betongproduksjon og betongleveranser.  Arbeidet inngår som en del av en felles handlingsplan i mur- og betongbransjen med klimagassregnskap og andre miljøparametere som tema.


Veilederen utvikles av en arbeidsgruppe, bestående både av medlemsbedrifter, bransjeforening og andre, i tillegg til at den skal testes ut på at utvalg fabrikker. Veiledningen er utarbeidet av en prosjektgruppe som har bestått av:

  • Tommy Cielicki, Fabeko, (prosjektleder)
  • Ingrid Stenbråten, NorBetong (Betong Sør)
  • Kari Aarstad, Unicon
  • Håvard Skaug, Ryfoss Betong
  • Kristin Holthe, Multiconsult (Miljøkoordinator)
  • Kjersti Folvik, Multiconsult (Stedf. Miljøkoordinator)
  • Trond Lorentzen, Kontrollrådet (revisor)