Miljødeklarasjoner (Environmental Product Declaration, EPD) er miljødokumentasjon for et materiale eller produkt laget på grunnlag av en LCA. Dokumentasjonen er laget basert på internasjonale standarder (ISO) for å sikre at den er standardisert og objektiv. Blant annet er det viktig at EPDene er laget ut fra et sett regler satt for en gitt produktkategori (Product Category Rules, PCR).

Mur- og betongbransjen har i en årrekke jobbet med EPDer for sine produkter. Både FABEKO og Betongelementforeningen har utviklet egne EPD-verktøy for sine medlemmer, gjennomført opplæring og oppfordret medlemsbedriftene sine til å utvikle EPD for egne produkter. Resultatet er at en rekke bedrifter fra betongbransjen kan tilby nettopp dette.

Men det er også viktig for mur- og betongbransjen og utvikle LCA-metodikken, som ligger til grunn i EPDer, videre.

Det jobbes dermed med prosjekter knyttet til bl.a.: