BREEAM-NOR ble lansert i norsk byggenæringen i 2011 og har siden fått en solid utbredelse. BREEAM er en metode for klassifisering av bygg, og vurderer tema som energi, helse og innemiljø, materialer, vann og avfall.

Flere av disse temaene berører også mur- og betongbransjen, og det er viktig at bransjen bidrar i utvikling og bruk av metoden. I dette ligger det også at mur- og betongbransjen kan tilby korrekt og representative miljødata for sine produkter, og bidrar til bruk av disse.

Materialkravene i BREEAM-NOR poenggir blant annet bruk av miljødeklarasjoner (EPD), vurderinger basert på livssysklusvurderinger (Life Cycle Assessment, LCA) og klimagassvurderinger. Viktig innsatsområder for Miljøhandlingsplanarbeidet blir dermed også å: · Tilby og bidra til at EPD og miljødokumentasjon i de registre, verktøy og databaser som brukes i miljøvurderinger for materialer, produkter og bygg er i tråd med de produkter som er aktuelle på det norske markedet.

Dette gjelder f.eks klimagassregnskap.no, ISY Calcus etc, Sikre åpenhet og transparens i de miljøegenskapene som ligger inne i databasene.

Etter introduksjonen av BREEAM-NOR i 2012 har miljøklassifiseringsmetoden for bygg fått en betydelig utbredelse i norsk byggenæring. Miljøhandlingsplanen for betong (www.miplan.no) ønsker å samle rådgiverbransjens erfaringer med bruk av verktøy, datakvalitet og metode for klimagassregnskap og LCA i tilknytning til eksisterende versjon 1.1 av BREEAM-NOR. Les mer om dette her.

Lenke til: Norwegian Green Building Council

Etter introduksjonen av BREEAM-NOR i 2012 har miljøklassifiseringsmetoden for bygg fått en betydelig utbredelse i norsk byggenæring. Miljøhandlingsplanen for betong (www.miplan.no) ønsker å samle rådgiverbransjens erfaringer med bruk av verktøy, datakvalitet og metode for klimagassregnskap og LCA i tilknytning til eksisterende versjon 1.1 av BREEAM-NOR. Vi har derfor plukket 15 spesialister som sitter på spisskompetanse innen LCA og/eller klimagassberegninger for bygg og gjennomført en spørreundersøkelse via web sommeren 2015. I alt 11 av disse sendte sine innspill og kommentarer. Det er altså i stor grad en kvalitativ undersøkelse og antall deltagere gir ikke grunn for detaljert statistisk behandling av resultatene.
 
Denne undersøkelsen er ikke ment å gå i detalj på alle områder av temaene klimagassregnskap og LCA men har som mål å gi betongbransjen en god forståelse på utfordringer og forbedrings-potensialer.
 

Resultatene fra undersøkelsen skal vi benytte i betongbransjens videre arbeid med miljødata men vi håper også at de kan gi verdifulle innspill til videreutvikling av BREEAM-NOR.

Alle som deltok i undersøkselsen var invitert til et frokostmøte hos NGBC den , hvor resultatene ble forelagt og diskutert. Oppsummering fra frokostmøtet finner du her.

Blant deltakerne ble det trukket ut en vinner av en Ipad. Den lykkelige vinneren ble Elin Enlid fra Civitas.