Retningslinjer og sjekkliste for produsenter av fabrikkblandet betong. Målsettingen med denne er å arbeide for å ivareta fabrikkbetong-industriens interesser, samt tilpasse mljøtiltak i henhold til eksisterende og kommende EU-normer og krav.

Retningslinjene er frivillge og utarbeidet for å gi veiledning til FABEKS medlemmer om utforming, drift og vedlikehold av anleggene med hensyn til miljøet.

Utgitt av: FABEKO. Basert på ERMCO – European Ready Mixed Concrete Organization, og tilpasset norske forhold.