miljø mur og betongHeftet Miljø –mur og betong gir en introduksjon til mur og betong sine egenskaper i et livsløpsperspektiv. Brosjyren forklarer på en enkel og pedagogisk måte hvordan mur og betong kan være et av de mest miljøvennlige byggematerialer vi har.

Mur og betong har stor varmelagringsevne. Utnyttes dette riktig, kan man spare opptil 20-25% energi. - Mur og betong har lang levetid - Mur og betong krever lite vedlikehold - Ved avhending kan materialen knuses og benyttes på nytt. - Eksponert betong og murverk absorberer CO2 i materialenes levetid - Mur og betong avgir ingen allergifremkallende gasser.

Utgitt av:byggutengrenser.no