EPD Norge i samarbeid med Byggevareindustrien og Husbanken, har utgitt en bruksanvisning for hvordan man skal tolke EPDer for betongelementer og ferdigbetong.
 

Veilederen kan leses her.