Norwegian Green Building Council (NGBC) har lansert en veileder som skal gjøre det enklere for byggherrer å ta miljøvennlige materialvalg.

Denne veilederen er ment som en hjelp til å fastsette kriterier for miljøvennlige byggevarer. Miljøbelastningen fra byggevarer er betydelig, både når det gjelder klimagassutslipp, bruk av ikke-fornybare ressurser og forurensning fra helse- og miljøfarlige stoffer.
Trine D. Pettersen fra Byggevareindustriens forening og Katharina Th. Bramslev, NGBC/Grønn Byggallianse står bak innholdet i veilederen,

Veilederen kan leses her.