Veiledningen fra FABEKO kan brukes som et verktøy for betongprodusenter i arbeidet med å oppnå ønsket standard med tanke på ytre miljø.

Verktøyet er tenkt brukt til å utføre internkontroll av virksomheten for å kartlegge statur, lage en risikovurdering og en plan med tiltak til forbedring samt oppfølging.

Utgitt av: FABEKO