Miljødokumnatasjon

Dokumentasjon om materialer og produkters miljøegenskaper blir stadig mer etterspurt, og verktøy som klima-gassregnskap.no og BREEAM-NOR bidrar i denne retningen.

Bruk av livsløpsvurderinger (LCA) som metodikk i valg av materialer og konstruksjoner gjør seg stadig mer gjeldende, noe som øker etterspørselen etter miljødata ytterligere, både generell og spesifikke data. Et viktig satsningsområde i Miljøhandlingsplanen er å bidra til at miljødata for mur- og betongprodukter er tilgjengelige, representative og korrekte.

Det er også viktig at miljødata legger LCA-metodikk til grunn. Miljøhandlingsplanen ønsker å bidra til utvikling av miljødata, gi innspill til de databaser og verktøy der miljødata er i bruk, i tillegg til utvikling av blant annet BREEAM og LCA-metodikk.