epd

Miljødeklarasjoner for mur- og betongprodukter (Environmental Product Declaration, EPD) er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte.

Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng.

Bruk av miljødeklarasjoner poenggis blant annet i miljøklassifiseringssystemet BREEAM-NOR. Det er utviklet en rekke EPDer for mur- og betongbransjen.