Miljødokumnatasjon

Dokumentasjon om materialer og produkters miljøegenskaper blir stadig mer etterspurt, og verktøy som klima-gassregnskap.no og BREEAM-NOR bidrar i denne retningen.

Bruk av livsløpsvurderinger (LCA) som metodikk i valg av materialer og konstruksjoner gjør seg stadig mer gjeldende, noe som øker etterspørselen etter miljødata ytterligere, både generell og spesifikke data. Et viktig satsningsområde i Miljøhandlingsplanen er å bidra til at miljødata for mur- og betongprodukter er tilgjengelige, representative og korrekte.

Det er også viktig at miljødata legger LCA-metodikk til grunn. Miljøhandlingsplanen ønsker å bidra til utvikling av miljødata, gi innspill til de databaser og verktøy der miljødata er i bruk, i tillegg til utvikling av blant annet BREEAM og LCA-metodikk.

EPD Norge i samarbeid med Byggevareindustrien og Husbanken, har utgitt en bruksanvisning for hvordan man skal tolke EPDer for betongelementer og ferdigbetong.
 

 

For preparing an environmental declaration (EPD) for Product Group.

Precast Concrete Products

 

Norwegian Green Building Council (NGBC) har lansert en veileder som skal gjøre det enklere for byggherrer å ta miljøvennlige materialvalg.

Betong opptar CO2 fra luften. Denne naturlige prosessen, som kalles karbonatisering, er godt dokumentert og har vært kjent i over 100 år.

Veiledningen fra FABEKO kan brukes som et verktøy for betongprodusenter i arbeidet med å oppnå ønsket standard med tanke på ytre miljø.

epd

Miljødeklarasjoner for mur- og betongprodukter (Environmental Product Declaration, EPD) er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte.

For å kunne velge- og beskrive riktige produkter for å oppnå de beste miljøegenskapene, er det viktig å forstå de begrepene som nå benyttes for den nye betongen.

Retningslinjer og sjekkliste for produsenter av fabrikkblandet betong. Målsettingen med denne er å arbeide for å ivareta fabrikkbetong-industriens interesser, samt tilpasse mljøtiltak i henhold til eksisterende og kommende EU-normer og krav.