Miljø har stått høyt på agendaen i mur- og betongbransjen gjennom flere år. Et utall prosjekter er initiert og gjennomført, med både med bransjeforeninger og enkeltbedrifter i spissen, og resultater er fremkommet, formidlet og implementert. Et stadig større fokus på miljø er avgjørende for å utvikle byggenæringen i en mer bærekraftig retning.

Dette vil betongbransjen bidra til. For å føre eksisterende resultater og prosjekter videre, har betongbransjen etablert en felles handlingsplan for å bedre miljøvalg i bygg og anlegg. Handlingsplanen er etablert med et sett miljøtema som det jobbes målrettet og felles om, deriblant BREEAM og miljødokumentasjon, gjenbruk og termisk masse. Forventningene til arbeidet er store.