betong i bevegelse“Vi fikk lyst til å bevege oss på en ny måte. Bevege våre holdninger. Bevege våre medlemmer til å tenke mer på miljøet. Definere hva som er problemområder og hvilke tiltak som kan settes inn for å avhjelpe problemene.