betong i bevegelse“Vi fikk lyst til å bevege oss på en ny måte. Bevege våre holdninger. Bevege våre medlemmer til å tenke mer på miljøet. Definere hva som er problemområder og hvilke tiltak som kan settes inn for å avhjelpe problemene.

Gjennom målrettet arbeid med utslipp og behandling av restmaterialer forventer vi at bransjens omdømme skal bli bedre”

Heftet “Betong i bevegelse”er utgitt av FABEKO og et hefte til inspirasjon for å bedre  miljøprestasjonen ved betongproduksjon. Det gir en introduksjon til betongproduksjonens restmaterialer og hvordan de best kan utnyttes.

Utgitt av: Fabeko. Basert på SINTEF rapport SBF BK F07014.

Nedlasting