Gjenvinning

Mye av det norske bygg- og anleggsavfallet består av tunge konstruksjoner som betong og tegl. Hvordan dette avfallet skal håndteres og inngå i nye bruksområder, er et viktig satsningsområde for å redusere den samlede avfallsmengden.

Gjennom forskning- og utviklingsprosjekter som RESIBA og Gjenbruksprosjektet har kunnskapen økt om gjenbruksmaterialer og avfallshåndtering. Det er behov for å oppsummere denne kunnskapen, samt få frem viktige premisser for hvordan bruk av knust betong og tegl kan økes i framtida.