– Status ved avslutning av GjenbruksprosjektetStatens vegvesens Gjenbruksprosjektet er et av fem etatsprosjekter  gjennomført i perioden 2002-2005. Gjenbruksprosjektet bestod av 8 delprosjekter, deriblant flere om gjenbruk.

Denne rapporten oppsummerer delprosjekt 7, rammeverk for gjenbruk.

Rapporten er en samling av relevante dokumenter fra arbeidet med rammeverk for gjenbruk, basert på møtereferater, notater og brev.

Utgitt av: Statens vegvesen, Vegdirektoratet 2008. Teknologirapport nr 2442, prosjektrapport nr 19.