Rapporten dokumenterer resultater fra forsøk  ved å tilføre betongslam til jord for å vurdere hvordan jordas pH og egenhet til dyrking av gras til fór ble påvirket (kalkingseffekt).

Resultater ble vurdert ut fra påvirkning på frøspiring av raigras og rødsvingel med tilførsel av betongslam.

 

Utgitt av: BIOFORSK. Vol. 3 Nr. 114, 2008.

Utarbeidet på oppdrag fra Fabeko.