Veiledningen skal skal hjelpe betongprodusentene med å definere hva som er problemområder, og hvilke tiltak som kan settes inn for å avhjelpe problemene. Veiledningen gir også et innblikk i aktuelle krav og konsekvensene av disse.

 Det er flere alternativer for betongrester og vaskevann, alt etter hvilket teknisk utstyr, størrelse og beliggenhet den enkelte bedrift har. Graden av gjenvinning og ombruk ved eksisterende anlegg vil derfor variere.

Utgitt av: SINTEF Byggforsk 2007. SBF BK F07014

Utarbeidet på oppdrag fra Fabeko.

Nedlasting